ទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីពីរោងភាពយន្តលេជេន Eden Garden ជាសាខាទី5 ដែលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីពីរោងភាពយន្តលេជេន Eden Garden ជាសាខាទី5 ដែលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ដូចដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់បានជំរាបដល់លោកអ្នកដែលជាហ្វេនរបស់រោងភាពយន្ត​ លេជេនទាំងអស់គ្នាថា​ លេជេននឹងតែងតែផ្តល់នូវអ្វីដែលថ្មី ប្លែកនិងពិសេសៗជូនដល់លោកអ្នកជានិច្ច។ ឆាប់ៗនេះយើងនឹងមាន ការបើកដំណើរការសាកល្បងនៅសាខាថ្មីរបស់រោងភាពយន្តលេជេនគឺ លេជេន Eden Garden។ តើលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅសម្រាប់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូងដែលបានមកទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីតាមរយះការទស្សនារឿងនៅសាខាថ្មីរបស់យើង?

ក្នុងឱកាសបើកដំណើរការសាកល្បងនៅសាខាថ្មីដែលជាសាខាទី5របស់រោងភាពយន្ត លេជេន Eden Garden នេះដែរយើងក៏មានជាប្រ៉ូម៉ូសិន និងកម្មវិធីពិសេសៗជាច្រើនដូចនេះ សូមកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាតាមរយះ Facebook Page របស់រោងភាពយន្តលេជេនណា៎ ។

ដូច្នេះហើយ លោកអ្នកនៅចាំអីទៀត? ត្រៀមខ្លួនទៅទស្សនារឿងនៅលេជេន Eden Garden ដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីទាំងអស់គ្នាណា៎!!

ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ!
អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!
#LetsGoLegend

Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh

Leave a Reply

Your email address will not be published.